Tilaisuudet – Events

SUNNUNTAISIN

Sunnuntaisin klo 11.00. Tervetuloa!
On Sundays at 11.00 am. Welcome!

LASTENTILAISUUDET

Sunnuntaitilaisuuksien aikana kaksi pyhäkouluryhmää:
– alle kouluikäisille 3-7-vuotiaille     
– koululaisille 7-12 vuotiaille

Poikkeukset harvinaisia mutta mahdollisia. Pyhäkouluja ei kuitenkaan ole koulujen loma-aikoina.

MUITA PUHUJIA JA TILAISUUKSIA

David Sterling Tampereelta
sunnuntaina 27.9.2020 klo 11.00.