Covid 19 slog till igen – hur gör man nu?

Covid 19 slog till igen – hur gör man nu?

Finns det onda människor bakom covid19? Finns det krafter som vill kontrollera mänskligheten via vaccin? Frågorna kan tänkas vara intressanta för några men är irrelevanta för din vardag. Du har ditt liv att leva, det är Guds gåva till dig.

Covid 19 har satt sin prägel på vår vardag just nu. Livet är annorlunda med alla restriktioner. Men det underbara är att de enkla grundläggande sanningarna från Guds Ord fungerar i alla tider. Det enda du behöver göra för att leva under Guds välsignelse är att praktisera ”basics”.

Den största frukt som någonsin kan från våra liv är kärlek. Det bästa du kan göra i en tid som nu är att fortsätta att vandra i kärlek. När du beskyddar dig från Covid19, när du följer instruktionerna för att skydda andra, är detta ett sätt Guds kärlek verkar genom dig. Vi har tro på Gud, men inte en ”övertro” som säger att vi inte kan bli smittade. För en kristen finns inte rum för arrogans.

Guds Ord säger att Guds kärlek finns redan i ditt hjärta. Men du behöver själv ta emot kärlek, annars kommer du att sakna förmågan att ge kärlek till andra. Du kommer att älska i samma mott som du själv känner dig älskad, uppskattad och uppmuntrad!

Det jag skriver är en påminnelse. Läs 1 kor 13 och begrunda. Stanna upp en stund. Tänk på vem du verkligen är.

1. Bön är en underbar möjlighet som Gud gett oss. Men den fungerar bara när Gud rör i våra hjärtan med sin kärlek. Bön utan kärlek blir bara ”oväsen”.
2. Profetior och profetens tjänst är en välsignelse. Men Ordet säger att det inte spelar någon roll hur mycket vi än känner till Guds hemligheter och vad framtider för med sig, om vi inte handlar utifrån kärlek. I det nya förbundet är profetens största uppgift att uppenbara Jesus Kristus och hans evangelium. Inte att sia eller spekulera om framtiden. Profetens budskap är ”evangelium – goda nyheter”.
3. Trons gåva är en välsignelse. Tron är tilliten till Gud, inte tillit till vår egen andlighet. Tron omvandlas till välsignelse på bara ett enda sätt – genom omsorg, tillgivenhet och äkta generositet gentemot de människorna du kommer i kontakt med.
4. Som kristen har du Guds natur. Gud är alla gåvors givare. Samma generositet finns i din nya natur som kristen. Du behöver aldrig ge något för bevisa att du duger, eller för att erhålla andras accepterande. Du ger för att du älskar. Inte ens martyrskap (villighet att dö) har någon betydelse om det inte sker utifrån kärlek!
5. Frustration och irritation hör inte till din nya natur. Även om du upplever andra som ”jobbiga”, så klarar du av det. Du ser på andra människor med tro och tillförsikt. Människor i din närhet känner sig uppmuntrade. Du visar intresse för dem!
6. Du är inte längre självcentrerad. I din nya natur som kristen blir det naturligt att du glömmer dig själv. Du får din stora glädje i att tjäna någon annan. Gud har kallat dig att hjälpa andra in i deras kallelse (Guds underbara tankar för deras framtid).
7. Ditt hjärta är trofast. Även när det känns motigt står du fast vid din uppgift att sprida glädje, tro, hopp och uppmuntran gentemot människorna (även de i församlingen) runt omkring dig. Du är ett ljus i mörkret som sprider hopp och värme!
8. Livet känns inte alltid rättvist. Men du har ett stort hjärta att förlåta. Du låter inte besvikelsen få rot i ditt hjärta. Du älskar och har din källa i Gud även då du känt dig orättvist behandlad.
9. Vår kunskap är väldigt begränsad. Vårt förstånd kan greppa knappt en liten bråkdel av Guds natur. Med mycket kunskap blir en del människor uppblåsta, arroganta och översittare. Du är inte sådan. Den kunskap du har om Gud flödar ut som kärlek. Du är varm, ömsint, mjuk i hjärtat och omtänksam. Du är tacksam över all välsignelse du erfarit. Du är inte stolt.
10. Du är Guds kärlek manifesterad till andra!

1 Kor 13
Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen.
Om jag kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra så är jag ingenting värd.
Om jag ger allt jag äger till fattiga människor, och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde.
Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt,
och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.
Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.
Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut.
All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning.
När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är otillräckliga.
När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt.
På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu.
När allt annat går under finns tre saker ändå kvar – tron, hoppet och kärleken – men störst av dem är kärleken.

// Tom Lipkin 11.10.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *